Velkommen til Camping Mønbroen

Alle billeder kan ses store i vores galleri. http://galleri.moenbroen.dk

Tur 1 HISTORIE Koster Færgegård

kort 200

Tryk for større kortTryk for kort i pdf-format 

234
1. Start indgang campingpladsen
2. Gl. landevej fra Stege til færgelejet Koster
3. Færgehus fra 1920
4. Ulvsund - krydsning ml. Kosterland/Møn og Kalvehave/Sjælland 
567
5. Mole for færgeleje - 200 m lang - anlagt fra 1890
6. Kystskrænt m. forsvarsværk / skanse - anlagt i 1600-tallet
7. Koster Færgegård - stuehus fra 1860 
899a
8. Spor af ældre færgeleje – lavvandet tange i vig ml. mole og Mønbroen
9. Dæmning til Mønbroen anlagt fra 1937
10. Mønbroen / Dronning Alexandrines Bro set nedefra - indviet 1943  
9b9c9d9e
11. Ulvsund - Storstrømmen - med udsigt til Langø, Tærø og Bogø
12. Kostervig - kyst og strand
13. Møn-stenen
14. Koster Landevej m. træplantning 
9f
15. Koster Færgegård - driftsbygninger fra 1890 / 1967 / 2011
16. Slut indgang campingplads

 

TUR 1 FAKTA

Turen er på ca. 1 km og tager ca. 45 min. i et roligt tempo.
Hunde skal holdes i snor.
Der er adgang forbudt til hegnede arealer med kvæg.
Normalt holder Angus-kvæg sig på en respektafstand på 5-10 m fra mennesker,
men kvæget vogter deres kalve, når der er hunde i nærheden.
Følg den slåede sti eller markvej.
Godt fodtøj anbefales.
Vi slår en græssti på siderne af Mønbroens dæmning. Stien er en vandresti og er ujævn i partier.
Man skal forcere et stærkt skrånende terræn, både når man går op til og ned fra stien på dæmningen.
Der er adgang til stien rundt om Mønbroens dæmning tværs over den nederste del af vores private have m. udekøkken og køkkenhave.

Der er ligeledes adgang til resterne af skansen via en slået sti gennem vores private frugthave.

 

TUR 2 NATUR OG LANDBRUG Koster Færgegård

kort 200

For større kort tryk   For kort i pdf-format tryk her
2345
1. Start indgang Campingplads
2. Driftsbygninger Koster Færgegård     
    Trælade fra 2011 m. maskiner og tørreanlæg til korn / tang
    
     Rødt maskinhus fra 1967 m. maskiner
    
     Hvide driftsbygninger fra 1890 - benyttes ikke længere i den daglige drift
3. Koster Landevej krydses ved Møn-stenen
4. Ulvsund - Storstrømmen - med udsigt til Langø, Tærø og Bogø
5. Græsmarker til afgræsning og tangtørring
678
6. Kyststrækning Koster Vig, hvor der fiskes/samles ålegræs fra stranden
7. Garnfiskeri Koster Vig 8. Marker i sædskifte
99a9b
9. Strandenge - udlagt som NATURA 2000 arealer - naturpleje af græssende køer
10. Markhegn – fauna/flora
11. Stege Bugt m. RAMSAR fuglereservatsområde      
      - udsigt til Lindholm, Nyord og Ulvshale
9c9d9e

12. Kystskrænt Stege Bugt med strandenge - naturpleje af græssende køer
13. Marker i sædskifte
14. Campingplads
15. Slut indgang campingplads
9f9g9h

TUR 2 FAKTA

Turen er på ca. 4,5 km og tager ca. 1-1,5 time i et roligt tempo. Der er adgang forbudt til hegnede arealer med kvæg.
Hunde skal holdes i snor.
Normalt holder Angus-kvæg sig på en respektafstand på 5-10 m fra mennesker, men kvæget vogter deres kalve, når der er hunde i nærheden Følg den slåede sti eller markvej.
Godt fodtøj anbefales. Vi slår en græssti i kanten af vores marker, hvor det er muligt både at se vore markafgrøder og ikke mindst at færdes langs kystskrænter og strandenge, hvor man opleve et rigt fugle- og dyreliv samt en varieret flora/fauna.
Nyd rundturen på den nordlige del af Kosterland, hvor der altid er udsigt til vand og skyernes vandring på den danske sommerhimmel.

Stien er en vandresti og kan være ujævn i partier.

Alle billeder kan ses store i vores galleri. http://galleri.moenbroen.dk